Dựng xong phần mộc Bộ Cuốn Thư Câu Đối Đức Lưu Quang

cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang hàng Mộc
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
mặt trước cuốn thư đục cả chữ Quốc ngữ và chữ Hán
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
Nét chữ đục rất có hồn bởi các nghệ nhân làng nghề
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
có nhiều mặt hàng với nhiều kích cỡ để quý vị chọn lựa
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang trước khi thếp vàng
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang đi kèm tủ thờ tam đa màu hạt dẻ
cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang
màu hạt dẻ mang vẻ đẹp tôn nghiêm phòng thờ