Dựng xong phần Mộc bộ Minh Đào cột 14 gõ nam phi

bộ ghế minh quốc đào cột gỗ gõ đỏ cột 14
Bộ ghế MInh Đào cột 14 mộc
Đôn con 2 chiếcBộ ghế MInh Đào cột 14 mộc

Bộ ghế MInh Đào cột 14 mộc mẫu đào 2020

Bộ ghế MInh Đào cột 14 mộc
Bộ ghế MInh Đào cột 14 mộc mẫu 2020
Bộ ghế MInh Đào cột 14 mộc
ván mặt
Bộ ghế MInh Đào cột 14 mộc
Đoàn dài 2m2
Bộ ghế MInh Đào cột 14 mộc
Bàn đục tích Long Ly Quy Phụng