Sập Gụ Ngũ Phúc Nho Cổ – 1m8x2m2

Liên hệ 0357.715.412

Sập Ngũ Phúc Tùng Lộc

-Chân đục tùng lộc pha vuông 24

-Sập tam diện điêu khắc, dạ tiền, dạ hồi dày 10cm cưa.

-Dơi ngậm chư thọ đồng tiền

-Dơi ngậm chữ thọ

-Kích thước : cao 65

-mặt 2 lá 1 tấm : dày 2cm, khuôn dày 10cm