Tấm Chiếu-Gỗ Hương Đá-Quây Tứ Diện

Liên hệ 0357.715.412

Tấm Chiếu-Hương Đá dày 18cm
-Tấm chiếu 2 lá – 2 tấm đặc nguyên cục gỗ lớn
-quây tứ diện
-Chât liệu : gỗ Hương Đá nhập khẩu từ Nam Phi
-Kích thước DàixRộng : 185X257cm
-dày : 18cm
-phân loại : hàng cao cấp