Bộ Sập Thờ gỗ Gụ Lào xong phần mộc

sập thờ tứ linh gỗ gụ lào

sập thờ Tứ LInh – đục Long ly quy phụng

Mặt sập thờ đục Hổ Phù tinh xảo

 sập thờ tứ linh gỗ gụ lào
sập thờ tứ linh gỗ gụ lào